Invitation til kursus i livshistoriefortællinger d. 16. marts og den 23. april 2017

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Livshistoriefortælling er nu en anerkendt tilgang i psykosocial rehabilitering for personer med psykiske lidelser

I 2017 er Livshistoriefortællinger blevet optaget på Socialstyrelsens Vidensportal som en vidensbaseret metode og tilgang der understøtter recovery på ligefod med hhv. Åbne Dialoger og FIT (Feedback Informed Treatment) som særlig egnet til at understøtte brugernes recovery.

Erfaringer peger på, at medarbejdere, der selv har brugererfaring, kan have særlig gode forudsætninger for at tilegne sig og anvende tilgangen i deres samarbejde med brugerne omkrng deres recoveryprocesser.

Flere af underviserne på kurset har selv brugererfaringer. Du kan kontakte medlemmerne af netværket her

Kurset er arrangeret af Lifo-netværket (www.lifo.dk), som er et netværk af medarbejdere med og uden brugererfaring, som i de sidste 15-20 år har arbejdet med at udvikle og at anvende livshistoriefortællinger på forskellig vis i forhold til mennesker med psykiske lidelser.

Kurset afholdes som 2 dages kursus fordelt på hhv. den 16. marts og den 23. april.
Form: oplæg, øvelser, hjemmearbejde, konkrete erfaringer og forskellige redskaber.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 2. marts 2018 efter ”først til mølle princippet”.
Pris for begge dage kr. 1750,-.

Se mere om kurset her

Der er også informationer om kurset og køb af den anbefalede bog på www.lifo.dk

Med venlig hilsen
Lifo-Netværket

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.