SIND udgiver folder med bud på peer-støtte i Danmark

Peer Støtte Fra vores samarbejdspartnere, Nyheder Leave a Comment

“Selvom kommuner og regioner gør det godt, er det et nødvendigt skridt at gøre levede erfaringer
en del af indsatsen i form af lønnede og frivillige peer-støttemedarbejdere.”
Til Psykiatritopmødet i oktober kunne man for første gang se SINDs brugerudvalg bud på, hvor det er vigtigt, at mennesker med psykiske vanskeligheder mødes af andre, der har prøvet at stå i samme situation.
I folderen “SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner” peger SIND på, at der er en række situationer, hvor det er særligt vigtigt at kunne få peer-støtte. Det er situationer hvor:
  • Man er i krise
  • Ved udskrivelse
  • På jobcentret
  • Læring og mestring – som fx på en Recovery-Skole

Du kan downloade folderen her…

Mere godt nyt – Peer-netværket forlænges
SIND er med til at drive Peer-Netværket Danmark, der ved de netop afsluttede sats-puljeforhandlinger fik støtte frem til 2020. Forlængelsen betyder bl.a. at alle netværksgrupper kan føres videre frem til 2020, og at der kan etableres nye, der hvor der er brug for det.
Puljen er ikke udmøntet, men du kan se hele fordelingen
af satspuljen for socialområdet her.

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.