Tid til at melde dig til Peer-Uddannelsen?

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Næste hold på Peer-Uddannelsen starter den 8. januar 2018. Her skal lønnede og frivillige peers – sammen med kollegaer fra kommuner og regioner – arbejde med hvordan man i fællesskab kan støtte at flere kommer sig. Og du kan melde dig til. Fristen er 20. november.

Om peer-uddannelsen

  • Deltagernes erfaringer er i centrum – der sparres med den mest anerkendte viden om, hvad der fremmer personlig recovery, hvilke kompetencer der understøtter peer-rollen samt hvad der styrker organisationers recovery-orientering
  • Vi laver ikke det samme som alle andre – peer-støtte bygger på levede erfaringer, ikke bøger. Vær med til at gå nye veje – og hør, hvilke veje andre går
  • Uddannelsen tages på deltid – sideløbende med dine daglige opgaver. Den tid, der bruges på uddannelsen, tæller som arbejdstid.

Uddannelsen indledes med et obligatorisk introduktionsforløb på 3-4 dage afhængig af, om man er peer eller kollega. Derefter består uddannelsen af både obligatoriske og valgfri moduler.

Er du peer-støttemedarbejder som en del af projekt “Peer-støtte i Region Hovedstaden” eller recovery-mentor kan du også tilmelde dig de enkelte moduler.


Hvad kan du forvente?

Peer-uddannelsen fokuserer på at understøtte menneskers personlige recovery.

Personlig recovery er kendetegnet ved at være en unik og individuel proces, som støttes gennem dialog og afvejning om, hvad der er det rette at gøre i den enkelte situation.

Fordi både peers og kollegaer har erfaring med der der gør en forskel i hverdagen handler en stor del af undervisningen om at inddrage deltagernes erfaringer med, hvad der har gjort en forskel, og kvalificere dem i fællesskab.

Samtidig inddrages relevant viden og metoder til at skelne mellem praksisser der fremmer og hæmmer recovery.

Hvad lærer man
Med udgangspunkt i de tre ankerendte pejlemærker for recovery – håb, selvbestemmelse og muligheder – får deltagerne:

  • Viden om peer-støtte og recovery, definitioner på personlige recovery, peer-støtte
  • Viden om række konkrete og letanvendelige redskaber fra ’Guide til et godt hverdagsliv’
  • Øvet sig i samtaleteknik og gruppefacilitering

Ved at gennemføre uddannelsen styrkes deltagerne i at støtte patientenes recoveryproces gennem samtale, samvær og vejledning samt ved fx at arbejde med livshistoriefortællinger.

Hvem deltager
På peer-uddannelsen deltager recovery-mentorer og andre lønnede peer-støttemedarbejdere, frivillige peers og kollegaer. For at sikre et fælles fokus på recovery skal der tilmeldes mindst én kollega, når der tilmeldes recovery-mentorer.

Undervisningen foregår primært som fællesundervisning på tværs af de tre grupper. Af hensyn til den fælles læreproces anbefales det, at peer(s) og kollegaer deltager på uddannelsen samtidig. Det er muligt for kollegaer at tage uddannelsen før den eller de peer(s) man er kollega til.

Tag en flyer med – klik for at downloade:

Download folder for Region Hovedstadens Psykiatri


Download folder for kommuner på Sjælland og Region Sjælland

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.