Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? – Ny kortlægning fra Defactum

Peer Støtte Fra vores samarbejdspartnere, Nyheder, Om Peer Støtte Leave a Comment

Efterhånden som erfaringerne med Peer-støtte vokser, bliver de forskellige barrierer for peer-støtten også tydeligere. DEFACTUM har i samarbejde med projekt Ligestillet Støtte i Region Midt kortlagt, hvordan der kan skabes flere peer-jobs samt hvilke dilemmaer og udfordringer, der knytter sig til det.

I Peer-job undersøgelsen har jobkonsulenter, arbejdsgivere, kollegaer, peer-medarbejdere og borgere peget på en række udfordringer, der er væsentlige at tage stilling til når peer-støtte skal udbredes til nye indsatser.

Dilemmaerne er blandt andet om peers skal fungere som frivillige eller lønnede, hvordan man som peer kan få det til at fungere på deltid og hvilken rolle peer-støttemedarbejderne skal have i forhold til andre indsatser.

Det er spørgsmål der drøftes i hele landet, og med kortlægningen er der taget et skridt mere i retning af at afklare, hvordan peers kan bidrage til andre menneskers recovery bedst muligt. Kortlægningen foreslår blandt andet en række potentielle job-funktioner:


Potentielle peer-jobfunktioner:

 • Samvær, aktivitet og miljøarbejde – på
  bosteder, væresteder og psykiatriske
  sengeafsnit
 • Individuel peer-støtte – mentor,
  rådgivning og vejledning, fx i HRafdelinger,
  Studenterrådgivning
 • Brobygning, fx mellem peers og
  arbejdsmarkedet (jobkonsulenter),
  mellem regionale og kommunale tilbud
  (fx udskrivningsmentorer), mellem
  misbrugsbehandling og psykiatri
 • Receptionsarbejde – fx på psykiatriske
  afdelinger og ambulatorier
 • Konsulentfunktioner, rådgivning og
  foredrag – fx i regionale og
  kommunale stabsfunktioner og som
  selvstændige, i konsulentfirmaer og
  socialøkonomiske virksomheder.
 • Systemrecovery – peers på
  ledelsesgangen og i administrationen
 • Undervisning – fx på Recovery-skoler,
  men også i psykoedukation af
  patienter og pårørende

Klik på billedet for at downloade kortlægningen

Kortlægningen peger på en lang række relevante muligheder og barrierer, som du kan læse mere om her

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.