Ny guide for pårørende-peers

Peer Støtte Fra vores samarbejdspartnere, Info 2 Comments

For første gang i Danmark: Ny recoveryguide for pårørende. Baseret på peer-to-peer princippet

guide_til_godt_hverdagsliv-for-paaroerende-2016-pdf-adobe-acrobat-reader-dc-25-10-2016-133802

For første gang i Danmark, er der lavet en guide for pårørende, der ønsker at støtte hinanden

I “Guide til et godt hverdagsliv for dig, der er pårørende” kan du som pårørende læse om, hvordan du som pårørende understøtter andres recovery. Du kan også bruge guiden til at udforske, hvordan du selv kan have et godt hverdagsliv som pårørende.

Ud over at guiden henvender sig til pårørende, kan medarbejdere bruge guiden til at få indblik i, hvordan man kan samarbejde ud fra et recovery-perspektiv.

Guiden bygger på “Guide til et godt hverdagsliv,” der er udviklet i samarbejde mellem brugere, pårørende og medarbejdere i psykiatrien. Målet med begge guides er at styrke den enkelte i sin recoveryproces, ved at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at man selv definerer hvad der er vigtigt for en selv, og hvilken støtte, der vil gøre en meningsfuld forskel i ens hverdag.

Pårørende-peer recovery kurser

Recoveryguiden for pårørende er lavet til brug for “Recovery-Café-Kurset for pårørende” der afvikles frem til sommeren 2017

Kurset for pårørende er en fortsættelse af det pilotprojekt, som fandt sted i foråret 2016, hvor der blev afviklet to Recovery-caféer for pårørende henholdsvis i PsykInfo og Det Sociale Netværk.

Det særlige ved Recovery-Cafe´-Kursus for pårørende er, at det er erfaringskompetente frivillige pårørende, som underviser andre pårørende. Der arbejdes altså med peer-to-peer men i en pårørendekontekst koblet med frivillige. Dette er i øvrigt i tråd med drøftelsen på Psykiatritopmødet 2016 under paneldiskussionen, nemlig hvordan der kan tages hånd om de pårørende i en peer-to-peer sammenhæng.

I foråret 2017 bliver der afviklet 2 Recovery-Cafe´-Kursus for pårørende, henholdsvis fra den 1.februar-29.marts 2017 i PSYKinfo og den 19.april-7.juni 2017 (sted endnu ikke fastlagt).

Der afvikles to nye Recovery-Café-Kursus for pårørende med start 1.februar 2017 og 19.april 2017.

Vi arbejder med peer-to-peer for pårørende. Det betyder, at gruppens tovholdere erfaringskompetente frivillige pårørende til en person med psykisk sårbarhed eller en psykisk lidelse.

Pårørende fra hele Region Hovedstaden kan deltage – og det er gratis.


Hold 2/2017: Vi mødes 8 onsdage mellem kl.16:30-19:00 i PsykInfo, Rosengården 14, København

Datoer: 1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 og 29/3.


Hold 3/2017: Vi mødes 8 onsdage mellem kl.16:30-19:00. Sted endnu ikke planlagt.

Datoer: 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6


Tilmelding sker til SIND Hovedstadens Regionskreds v. Kirsten Elise Hove, mail: sindhovedstaden@gmail.com eller mobil 23260310


Uddannelse af frivillige pårørende peers

For at klæde nye frivillige pårørende peers bedst muligt på gennemfører SIND Hovedstadens Regionskreds og SIND-Gladsaxe-Gentofte-Lyngby fire kursusdage for pårørende peers: Projekt: ”Kompetenceudvikling for SIND´s frivillige pårørende til pårørende peer-to-peer aktiviteter” med start primo 2017. Uddannelsen er finansieret af Social- og Indenrigsministeriets Uddannelsespulje. Der tages afsæt i Undervisningsvejledning til “Guiden til pårørende udarbejdet af Birgitte Glifberg og Kirsten Elise Hove i samarbejde med andre frivillige pårørende.

Vejledningen er til dig, der er frivillig erfaringskompetent pårørende og gerne vil gennemføre recovery-orienterede gruppeforløb med udgangspunkt i Guiden for pårørende. Det, at du selv har erfaringer med at være pårørende til et menneske med psykisk sårbarhed eller en psykisk lidelse og har viden om recovery, er centralt for forløbene. Dine erfaringskompetencer kan derved indgå i undervisningen.

Kurset løber af stablen over 4 lørdage i 2017: 14/1 – 11/2- 1/4 og 29/4 201

Hvis du er interesseret i at deltage, kontakt: Kirsten Elise Hove, mail: sindhovedstaden@gmail.com eller mobil 23260310

Comments 2

  1. Hej

    Er det muligt at få tilsendt eksemplarer af “Guide til et godt hverdagsliv for dig, som er pårørende”?

    Mvh Jytte Rotbøl

    P.S. Jeg er flittig bruger af “guide til et godt hverdagsliv”

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.