Download magasin om peer-støtte

Peer Støtte Nyheder, Om Peer Støtte Leave a Comment

Det handler om, at flere kommer sig

I Peer-magasinet kan du læse om de seneste erfaringer med peer-støtte i Region Hovedstaden. Læs førstehåndsberetninger fra peers, kollegaer og organisationer, om hvad ansættelsen af peer-støttemedarbejdere, har betydet for dem.


pages-from-peerstoette-magasin-til-web-okt17

Klik for at downloade peer-magasinet

På flere og flere arbejdspladser i social- og behandlingspsykiatrien er der ansat peer-støttemedarbejdere. En peer har selv haft psykiske vanskeligheder, været turen igennem de offentlige tilbud og er kommet sig. Det er disse levede erfaringer arbejdspladserne efterspørger.

For de fleste arbejdspladser er peer-støtte dog stadig noget, man først lige er begyndt at drøfte eller gøre sig erfaringer med. Derfor har vi samlet det seneste års erfaringer med ansættelsen af 12 peer-støttemedarbejdere i Region Hovedstaden, samt en række relevante artikler fra andre, der også arbejder med peer-støtte.

De 12 peer-støttemedarbejdere blev i efteråret 2015 ansat på botilbud, samværstilbud og i distriktspsykiatrien, som en del af satspuljeprojektet ’Peer-støtte i Region Hovedstaden.’ Projektet drives i et partnerskab mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk.

Frem til sommeren 2018 indgår partnerskabet i Socialstyrelsens landsdækkende peer-initiativ, der skal skabe viden om peer-støttens potentiale i kommuner og regioner.

Arbejde, der støtter recovery
De seneste par år er udviklingen gået stærkt. Det anslås, at der nu er 90-100 peer-støttemedarbejdere bare på Sjælland.

Udbredelsen af peer-støtte hænger tæt sammen med stigende viden om, at mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig og have et godt hverdagsliv. Recovery-orienteringen har skabt behovet for at arbejde i en anden retning end den traditionelle, der har været god til at definere problemer og opstille løsninger for dem. Udfordringen har været samtidig at se, at der også er håb og muligheder.

En række undersøgelser vist, at mennesker, der selv har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recoveryprocesser, kan spille en særlig rolle over for andre mennesker med psykiske lidelser, og supplere den støtte de traditionelle faggrupper giver.  Ved at ansætte peer-støttemedarbejdere, inddrages viden om alle de små ting, der tilsammen gør en stor forskel. Der skabes et håb, som også arbejdspladsen får glæde af.

Klik for at downloade magasinet

Oktober 2016

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.