Socialstyrelsen: Sådan implementerer du peer-støtte

Peer Støtte Nyheder, Om Peer Støtte 1 Comment

Som en del af det landsdækkende peer-initativ har Socialstyrelsen udgivet “En inspirationsguide til udvikling og implementering af peer-støtte.”

pages-from-implementeringsguide_peer-stotte_socialstyrelsen_webGuiden samler op på den eksisterende litteratur samt erfaringer fra ind- og udland, og kan bruges af alle, men henvender sig især til organisationer der ønsker at ansætte peer-støttemedarbejdere.

Har man allerede peer-støttemedarbejdere i sin organisation, kan guiden bruges til at genbesøge en række vigtige overvejelser, herunder spørgsmålet om, hvorvidt det er tydeligt nok, hvad man som organisation ønsker at opnå ved at ansætte peer-støttemedarbejdere.

“Det anbefales også at ruste ledere og medarbejdere i organisationen til at samarbejde med den nye kollega og til at fremme og understøtte de særlige kvaliteter, som erfaringskompetencer kan bringe ind i arbejdet. Der er med andre ord behov for uddannelse og support, både før og efter man ansætter peer-støtte medarbejdere” (fra guiden)

Guiden dækker fire temaer:

  1. Hvorfor ansætte peer-støtter?
  2. Ledelse og organisatorisk parathed
  3. Funktionsbeskrivelse og rekruttering af peer-støtter
  4. Kompetencer og uddannelse

Regionale erfaringer peger i samme retning

‘Peer-initiativet’ er en landsdækkende afprøvning af peer-støtte, hvor vi – projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden – er ét af dem. I forbindelse med afslutningen på pilotfasen udgav vi en statusrapport, hvis konklusioner er meget lig Socialstyrelsens guide.

Meget tyder altså på, at der er nogle få centrale forhold som er væsentlige for at lykkes med peer-støtten. Dem kan du læse om i Socialstyrelsens guide.

Vi har samlet vores egne erfaringer med implementering her


Download “Peer-støtte på det psykosociale og psykiatriske område – En inspirationsguide til udvikling og implementering af peer-støtte
(Socialstyrelsen, 2016)

 

Comments 1

  1. Pingback: Implementering af Peer-støtte - Erfaringer fra Region Hovedstaden - Peer-Støtte i Region Hovedstaden

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.