Frivilligkoordinator i Rudersdal søges – Brænder du for at træde nye veje?

Peer Støtte Info Leave a Comment

Vi leder efter netop den kollega, der kan samle og motivere frivillige til at gøre en forskel for andre.
For at det kan lykkes, er det en fordel, hvis du er vant til at samarbejde med mange forskellige slags mennesker og organisationer.

Du vil blive en del af en lokal indsats i Rudersdal området, og som koordinator vil du have ansvaret for at bygge et frivilligkorps op, der består af mennesker, der har levet med psykiske vanskeligheder og er kommet sig.

De frivillige skal tilbyde støtte og følgeskab i hverdagen til andre med psykiske vanskeligheder, der har brug for at finde veje til f. eks. sociale netværk og aktiviteter inden for kultur, idræt, uddannelse eller arbejde. Derudover vil du og de frivillige skulle stå for faste cafe arrangementer med bl.a. temaer omkring recovery.

Denne form for støtte kaldes peer-støtte, og skal understøtte recovery-processer og forbedre livsmuligheder for både de, der modtager og yder støtten.

I hverdagen vil hovedparten af din arbejdstid ligge i Rudersdal området, og resten hos projektkontoret, der også vil fungere som kollegaer og backup i hverdagen.

Se mere om stillingen på jobnet.

Ansøgningsfrist er 19. september.

Om Bro til hverdagslivet

Partnerskabet i satspuljeprojektet ”Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser” i Region Hovedstaden ønsker at afprøve og implementere tillægsmodellen ”Bro til hverdagslivet,” som supplement til de to modeller for peer-støtte, projektet har udviklet og pilotafprøvet siden 2015.

”Bro til hverdagslivet” skal afprøve mulighederne frivillig ulønnet peer-støtte, og så vidt muligt bygge på samskabelse mellem frivillige foreninger, lokalsamfund, kommune og region. Denne peer-to-peer indsats skal supplere de eksisterende peer-modeller, og bygge på de muligheder og rammer, der ligger i det frivillige arbejde.

Projektet drives i tæt dialog med alle partnere på tværs af region, kommuner og bruger- og pårørendeforeninger, og det vil være en fordel, hvis du har blik for at navigere i et varieret landskab.

Download mere om Bro til Hverdagslivet her

Læs mere om projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.