Bevar overblikket – kortlægning af peer-indsatser

Peer Støtte Info Leave a Comment

I forbindelse med det nye år vil vi forsøge at bidrage til lidt mere klarhed over de aktuelle initiativer på peer-området.

Du kan hjælpe os, ved at gøre opmærksom på hvad vi misser!

Peer-to-peer betyder kort sagt “been-there-done-that” og henviser til ansættelsen af mennesker med brugererfaring i indsatserne for mennesker med psykisk sårbarhed.

Sidste år, i juni 2014, offentliggjorde Servicestyrelsen den første danske kortlægning af peer-to-peer indsatser i Danmark. Sidenhen er der sket meget. Især efter at satspuljen for 2014-2017 blev besluttet, og forsøg med ansættelse af medarbejdere med brugererfaring blev iværksat, har der været ekstra mange peer-projekter at holde styr på.

For at skabe lidt overblik, har vi sat gang i denne kortlægning af peer-projekter. Vores metode bygger på’Cunninghams lov‘ som siger, at den bedste måde at få det helt rigtige svar på, er at offentliggøre ufuldendte svar online.

Har du filer, adresser m.m. vil vi bede dig skrive til os

Der er voksende forskningsmæssigt belæg for, at mennesker der har gennemlevet
psykiske vanskeligheder og recoveryprocesser kan udgøre en unik og virksom ressource
i indsatsen over for andre mennesker med psykiske lidelser. Internationalt omtales
denne form for støtte som peer-support. Der er forskningsmæssigt belæg for at peer-støtte i særlig grad bidrager til recoveryprocessen med håb, adgang til rollemodeller, erfaringsbaseret empati og adgang til erfaringsbaseret viden om mestringsstrategier.

Vil du vide mere om baggrunden for forsøget med peer-støttemedarbejdere, kan du læse videre her.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.