Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden


Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden er et tilbud til både lønnede og frivillige peer-støttemedarbejdere samt for kollegaer til peers. Uddannelsen drives af satspuljeprojektet ”Peer-støtte i Region Hovedstaden”

Placeholder

PRAKTISK INFORMATION


Her kan du læse om timetal, moduler og
om indholdet af peer-uddannelsen.


Placeholder

Sådan melder du dig til


Som frivillig kan du selv melde dig til peer-uddannelsen. Er du lønnet eller kollega, er det din arbejdsplads, der melder dig til.

ERDU
 
 
peer
Kollega
Leader
nysgerrig

Vil du være frivillig peer i Rudersdal?

Hvis du selv er kommet dig efter psykiske vanskeligheder, og har lyst til at være frivillig, kan du nu være med til at fremme et godt hverdagsliv for mennesker med psykiske vanskeligheder i Rudersdal.

Læs mere

Placeholder

Hvad er
Peer-støtte:


Peer-støtte defineres som: ”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.”

Kilde: Socialstyrelsen

mod

Peers
i kommuner
og region

Region Hovedstadens Psykiatri
og kommunerne København,
Helsingør og Rudersdal har nu ansat
tidligere brugere af psykiatrien.
Med udgangspunkt i egne erfaringer
med at genskabe hverdagen skal
peer-støttemedarbejderne i de næste
tre år hjælpe andre med at komme sig.
Læs mere om projektet

Placeholder
Placeholder

Et partnerskab, der krydser grænser

Afprøvningen af peer-støtte sker i et ligeværdigt partnerskab mellem region, kommuner samt bruger- og pårørendeforeninger. Samarbejdet samler viden og metoder om recovery-orienterede indsatser.

De civile partnere

Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og Det Sociale Netværk er projektets to civile partnere. De bidrager bl.a. med konkrete metoder som fx “Recoverycafeer” og afholder det årlige Psykiatritopmøde i oktober.

Det Sociale Netværk er sekretariat for projektet.

Læs mere om alle partnerne

Placeholder

>> Seneste nyt

 

Læs mere:

lonnet
recovery
beskri
de er
nar
status