Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden
afsluttes 30. juni 2018


Projekt Peer-støtte afsluttes som planlagt den 30. juni i år. Det tværsektorielle partnerskab har siden 2015 gjort sig centrale erfaringer med peer-støtte i både kommuner og regioner. Hver partner er nu i gang med at forankre peer-støtten i sin egen organisation, på basis af de erfaringer der er skabt. Derudover forankres Peer-Uddannelsen på Skolen for Recovery fra 2019. Peer-netværket er forlænget til 2020 med satspuljemidler.

Placeholder

Her kan du følge med


Her kan du følge med mht hvornår du kan tilmelde dig
Peer-Uddannelsen i 2019. Klik for at læse mere

Placeholder

(Nu) ved vi SÅ meget!


Fra projektets begyndelse til nu er der sket en eksplosion viden om peer-støtte. Noget af det, har vi endda produceret. Klik for at læse mere

Hvad er
Peer-støtte:


Peer-støtte defineres som: ”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.”

Kilde: Socialstyrelsen

mod
 

I disse to videoer, kan du møde peer-støttemedarbejdere, og høre mere om de erfaringer de har gjort sig,
i forbindelse med at blive en del af indsatsen i kommuner og region.
Læs også
Når brugere bliver kollegaer.

Peers
i kommuner
og region

Region Hovedstadens Psykiatri
og kommunerne København,
Helsingør og Rudersdal har nu ansat
tidligere brugere af psykiatrien.
Med udgangspunkt i egne erfaringer
med at genskabe hverdagen skal
peer-støttemedarbejderne i de næste
tre år hjælpe andre med at komme sig.
Læs mere om projektet

Placeholder
Placeholder

Et partnerskab, der krydser grænser

Afprøvningen af peer-støtte sker i et ligeværdigt partnerskab mellem region, kommuner samt bruger- og pårørendeforeninger. Samarbejdet samler viden og metoder om recovery-orienterede indsatser.

Læs mere om partnerne