Denne side er ved at blive nedlagt.
Dele af indholdet flyttes til
peerpartnerskabet.dk


Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden
er afsluttet 30. juni 2018


Projekt ‘Peer-støtte i Region Hovedstaden’ er afsluttet som planlagt den 30. juni 2018. Det tværsektorielle partnerskab har siden 2015 gjort sig centrale erfaringer med peer-støtte i kommuner og regioner. Peer-Uddannelsen er nu forankret på Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery. Denne hjemmeside vedligeholdes frem til 2021 af Det Sociale Netværk, der sammen med SIND har etableret Peer-Partnerskabet. Derudover er Peer-netværket forlænget til 2023 med satspuljemidler.

Placeholder

Her kan du følge med


Her kan du læse om Peer-Uddannelsen, der er drives af Region Hovedstadens Psykiatri. Klik for at læse mere

Placeholder

(Nu) ved vi SÅ meget!


Fra projektets begyndelse til nu er der sket en eksplosion viden om peer-støtte. Noget af det, har vi endda produceret. Klik for at læse mere

Hvad er
Peer-støtte:


Peer-støtte defineres som: ”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.”

Kilde: Socialstyrelsen

mod
 

Mød to peer-støttemedarbejdere, og hør om de erfaringer de har gjort sig,som en del af indsatsen i kommuner og region.

Peers
i kommuner
og region

Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne København, Helsingør og Rudersdal ansatte i 2015-2018 tidligere brugere af psykiatrien.

Med udgangspunkt i egne erfaringer med at genskabe hverdagen hjalp peer-støttemedarbejderne andre med at komme sig.

Efter projektets ophør har partnerne fortsat arbejdet med at gøre peers til en del af støtten til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Læs mere om projektet


Placeholder