ERDU
 
 
 
peer
Kollega
Leader
nysgerrig
region
  • datoer-og-moduler-stor

     

     

  • faa-uddannelsen-frivilligpeer-stor
stotte
mod

>> Seneste nyt

Hvad er
Peer-støtte:


Peer-støtte defineres som: ”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.”

Kilde: Socialstyrelsen

Peers
i kommuner
og region

Region Hovedstadens Psykiatri
og kommunerne København,
Helsingør og Rudersdal har nu ansat
tidligere brugere af psykiatrien.
Med udgangspunkt i egne erfaringer
med at genskabe hverdagen skal
peer-støttemedarbejderne i de næste
tre år hjælpe andre med at komme sig.
Læs mere om projektet

Placeholder
Placeholder

Et partnerskab, der krydser grænser

Afprøvningen af peer-støtte sker i et ligeværdigt partnerskab mellem region, kommuner samt bruger- og pårørendeforeninger. Samarbejdet samler viden og metoder om recovery-orienterede indsatser.

De civile partnere

Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og Det Sociale Netværk er projektets to civile partnere. De bidrager bl.a. med konkrete metoder som fx “Recoverycafeer” og afholder det årlige Psykiatritopmøde i oktober.

Det Sociale Netværk er sekretariat for projektet.

Læs mere om alle partnerne

Placeholder
 

Læs mere:

lonnet
recovery
beskri
de er
nar
status