Peer-støtte i Region Hovedstaden

– erfaringer der gør en forskel

Er du:


Hvad er
Peer-støtte:


Peer-støtte defineres som: ”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.”

Kilde: Socialstyrelsen

Peers
i kommuner
og region

Region Hovedstadens Psykiatri
og kommunerne København,
Helsingør og Rudersdal har nu ansat
tidligere brugere af psykiatrien.
Med udgangspunkt i egne erfaringer
med at genskabe hverdagen skal
peer-støttemedarbejderne i de næste
tre år hjælpe andre med at komme sig.
Læs mere om projektet

Placeholder
Placeholder

Et partnerskab, der krydser grænser

Afprøvningen af peer-støtte sker i et ligeværdigt partnerskab mellem region, kommuner samt bruger- og pårørendeforeninger. Samarbejdet samler viden og metoder om recovery-orienterede indsatser.

De civile partnere

Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og Det Sociale Netværk er projektets to civile partnere. De bidrager bl.a. med konkrete metoder som fx “Recoverycafeer” og afholder det årlige Psykiatritopmøde i oktober.

Det Sociale Netværk er sekretariat for projektet.

Læs mere om alle partnerne

Placeholder

Hvad kan fylde, når man arbejder med
udgangspunkt i egne erfaringer:

  • Er mine erfaringer kun vigtige for mig?
    At komme sig fra en psykisk lidelse er en unik og individuel proces. Det kan gøre svært at vide, hvornår man skal trække på ens egne erfaringer.
  • Hvor anderledes skal jeg være?
    Hvilken rolle skal det spille i hverdagen, at man selv har haft psykiske vanskeligheder? – skal man være ‘lidt skør’ eller blot en anden slags professionel.
  • Hvor går mine grænser – og hvornår udleverer jeg mig selv?
    Det kan kræve lidt øvelse at trække grænsen for, hvad man deler med andre. Uddannelsen for peer-støttemedarbejdere indeholder bl.a. supervision, der støtter den enkelte i at arbejde professionelt med sine erfaringer med respekt for sine egne personlige grænser.

Læs mere:

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder